Przemyśl

Adres: ul. Pasteura
Numer działki: 981/1, obr. 212
Powierzchnia gruntu:
Powierzchnia zabudowy: 631,90 m2
Powierzchnia użytkowa:

Opis

Teren usytuowany w najwyższej części miasta na tzw. „Zniesieniu”, w bezpośrednim sąsiedztwie górnej stacji wyciągu narciarskiego przy ul. Pasteura. Miejsce o wysokich walorach krajobrazowych, zapewniające widok na dolinę Sanu i znaczną część miasta. Obszar Przemyskiego Parku Sportowo-Rekreacyjnego.

Więcej Geomapa Druk

Kontakt

Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl
www.przemysl.pl
www.invest.przemysl.pl
invest@um.przemysl.pl
Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl