Przemyśl

Adres: ul. Bakończycka 9
Numer działki: 236/1, obr. 212
Powierzchnia gruntu: 0,2125 ha
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia użytkowa: 1565,50

Opis

Nieruchomość zabudowana jest pokoszarowym budynkiem administracyjno-magazynowym o pow. uż. 1565,50 m2, dwukondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczonym, indywidualnie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-575 „Zespół Koszar 10 Pułku Piechoty i Szpitala Załogowego” (brak mpzp).

Geomapa Druk

Kontakt

Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl
www.przemysl.pl
www.invest.przemysl.pl
invest@um.przemysl.pl
Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl