Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Adres: Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
Numer działki: dz. nr 180 o pow. 0,2735 ha w obr. 212 i dz. nr 181 o pow. 1,6017 ha obr. 212
Powierzchnia gruntu: 1,8752 ha
Powierzchnia zabudowy: 419 m2
Powierzchnia użytkowa:

Opis

Działka nr 180 w obr. 212 jest niezabudowana. Działka nr 181 w obr. 212 zabudowana jest budynkiem magazynowym z częścią socjalną o pow. użytkowej 419 m2.

Geomapa Druk

Kontakt

Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl
www.przemysl.pl
www.invest.przemysl.pl
invest@um.przemysl.pl
Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 26, 37-700 Przemyśl